O-ring

  • –    Ứng dụng: Dùng trong môi trường nước, hơi nước, dung dịch kiềm, dung môi có tính axit va oxy hóa nhẹ. –    Hạn chế: Không dùng trong môi trường có xăng, dầu mỏ, mỡ. –    Phạm vi nhiệt độ: -51 C đến +150 C (-60 F đến +300 F)
  • Fep(Viton) Ứng dụng: kháng hóa chất Phạm vi nhiệt độ: -268o C đến +2600C (-4500F đến +5000F)
  • –    Ứng dụng: môi trường xăng, dầu mỏ, mở bôi trơn, và nhiều loại hóa chất. –    Hạn chế: kém linh hoạt ở nhiệt độ thấp, Không dùng cho nước nóng, hơi nước, dung môi phân cực, glycol,… –    Phạm vi nhiệt độ: -26 C đến +230 C (-15 F đến +440 F)
  • –    Ứng dụng: Kháng được hầu hết các loại hóa chất, các ứng dụng có nhiệt độ cao. –    Phạm vi nhiệt độ: -10 C đến +327 C (14 F đến 620 F)
  • NBR o-ring: –    Đặt tính: chịu đầu –    Hạn chế: không dùng cho nước nóng,hóa chất,…. –    Phạm vi nhiệt độ: -30 C đến +120 C (-22F đến +250F) Products are available from stock.
0986 172 097
0986172097